Ліцензія на медичну практику

Господарська діяльність з медичної практики, підлягає ліцензуванню на підставі пункту 15 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та здійснюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики». (далі -Ліцензійні умови)

Відповідно до пункту 9 ліцензійних умов, медична практика ліцензіатом провадиться:

Ліцензійні умови встановлюють для ліцензіатів ряд вимог, а саме організаційні, кадрові, технологічні.

Таким чином, суб’єкту господарювання, який виявив бажання провадити медичну практику, необхідно здійснити повний аудит наявної матеріально- технічної бази та персоналу для здійснення медичної практики з Ліцензійними вимогами.

За результатами аудиту, привести матеріально-технічну базу та персонал у відповідність до встановлених законом вимог, отримати акт Держпродспоживслужби України про відповідність приміщень в яких планується здійснюватись медична практика санітарно-епідеміологічним нормам.

 

Після приведення матеріально- технічної бази та персоналу у відповідність до норм діючого законодавства, ліцензіату необхідно звернутися до органу ліцензування (Міністерства охорони здоров’я України). Для цього ліцензіат подає наступні документи:

1

Заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.


2

Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.


3

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.


Протягом 30 календарних днів, орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, або про відмову у видачі із зазначенням причини такої відмови

Терміни надання послуги від

30

календарних днівЮристи ЮК «Мегаполіс» допоможуть Вам з отриманням необхідної Вам ліцензії, а саме:

  • Відвідають за Вас орган ліцензування (Міністерство охорони здоров’я України)
  • Проведуть аудит наявності/відсутності матеріально-технічної бази та персоналу
  • Нададуть консультації з питань отримання ліцензії
  • Правильно заповнять заяву та відомості
  • Допоможуть з підготовкою інших передбачених законодавством документів

Вартість наших послуг

грн.від 5000

залежить від виду субєкта господарювання та кількості спеціальностей за якими планує надавати послуги ліцензіат.
  • В рішенні про видачу ліцензії, орган ліцензування зазначає суму та реквізити платежу за видачу ліцензії, станом на 01.01.2022 року, розмір платежу становить: 2481 грн.