Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Провадження господарської діяльності з постачання природного газу, підлягає ліцензуванню на підставі пункту 27 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та здійснюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу». (далі -Ліцензійні умови)

Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за відповідною формою

.
 

До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).


2

Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу.


3

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).


4

Відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (надається у разі наміру здійснення постачання природного газу для населення).


Субєкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу, зобовязаний дотримуватись організаційних, кадрових та технологічних вимог, що передбачені ліцензійними умовами.

Терміни надання послуги від

30

календарних днівЮристи ЮК «Мегаполіс» допоможуть Вам з отриманням необхідної Вам ліцензії, а саме:

  • Відвідають за Вас орган ліцензування (Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
  • Нададуть консультації з питань отримання ліцензії
  • Правильно заповнять заяву та відомості
  • Допоможуть з підготовкою інших передбачених законодавством документів

Вартість наших послуг

грн.від 10000

Вартість державного мита за видачу ліцензії становить 2481 грн.