Ліцензія туроператора

Діяльність у сфері туроператорства передбачає оформлення ліцензії.

Туроператори - це безпосередньо підприємства, основною метою фунціонування яких є організація та створення туристичного продукту, надання та реалізація послуг у туристичній сфері, а також посередництво у наданні подібних послуг. Крім цього дана діяльність є виключною.

Згідно статті 17 ЗУ «Про туризм» підприємство, яке отримало ліцензію, може також здійснювати і діяльність турагента. Видача ліцензій у сфері надання туроператорських послуг закріплено за Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Юридична компанія “Мегаполіс” готова допомогти Вам у наданні комплексу юридичних послуг з оформлення ліцензії туроператора. Ми надаємо якісні юридичні послуги з 2012 року, в тому числі у сфері ліцензування.

У комплекс наших послуг входить:

Надання консультацій досвідченим юристом.
Аналіз перспективи отримання ліцензії.
Підготовка повного пакета документів.
Безпосередня подача документів до ліцензійного органу.
Контроль за ходом оформлення документів в ліцензійному органі.

Вартість послуг і офіційні платежі:

Вартість юридичних послуг становить 3 000 грн.

Термін отримання ліцензії складає до 10 робочих днів з моменту передачі усіх необхідних документів.

Офіційні платежі державі - 2 007 грн., станом на 01 липня 2019 року.

Документи та інформація, які необхідні для оформлення ліцензії:

1
Виписка з ЄДР або Свідоцтво про держ. реєстрацію.
2
Довідка з банку чи іншої кредитної організації про підтвердження фін. забезпечення відповідальності на суму, що становить не менше ніж 20 тисяч євро (для туроператора, який займається виїзним туризмом) або 10 тисяч євро (для туристичного оператора, який надає послуги по внутрішньому і в'їзному туризму).
3
Страховий договір що передбачає обов'язкове медичне страхування та страхування від нещасних випадків подорожуючих.
4
Копія договору оренди офісу або документа, який підтверджує право власності на приміщення.
5
Банківські реквізити підприємства.
6
Копія диплому про вищу освіту керівника.
7
Копія трудової книжки керівника, яка підтверджує його відповідний досвід роботи.

Правові вимоги до здійснення туроператорської діяльності

В першу чергу, основною вимогою є вимога до персоналу, а саме до керівника. Він повинен мати вищу освіту та стаж роботи в туристичній сфері більше З років або вищу освіту з цієї спеціалізації за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту.

Крім цього, в штаті підприємства повинно значиться як мінімум 30 відсотків співробітників, у яких є стаж роботи в туристичній сфері більше як 3 роки, або вищу освіту в даній сфері за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти.

Документи про вищу освіту, видані іноземними вузами, повинні бути визнані в Україні.

Також, офіс ліцензіата повинен відповідати наступним вимогам:

• на видному місці повинна бути розташована інформаційна табличка із зазначенням повної своєї назви;

• мати наявність комп'ютерної техніки, засобів телефонного зв'язку і мати безперебійний доступ до інтернету;

• при вході в приміщення необхідна наявність інформації щодо режиму роботи;

• в загальному доступі для клієнтів повинні розміщуватися: копії документів, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами; інформація про керівника та його заступників, також номери їх телефонів; адреса електронної пошти; книга відгуків та пропозицій; Закон України "Про туризм"; Закон України "Про захист прав споживачів"; Ліцензійні умови; місцезнаходження та номери телефонів Мінекономіки, відповідного територіального органу Інспекції з питань захисту прав споживачів.

Ліцензіат повинен мати сайт та розмістити дані на ньому про:

• турагентів, які здійсснюють посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, розробленого туроператором (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я (за наявності), по батькові фізичної особи - підприємця, строк дії агентського договору, реквізити установи, що надала гарантію банку, або іншої кредитної установи);

• діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування.

Туроператор повинен здійснювати оновлення зазначеної інформації не пізніше робочого дня, з дати укладення агентського договору або договору на туристичне обслуговування, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року.

Також підприємство повинно забезпечити необхідні умови для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до свого приміщення.

Правове регулювання діяльності туроператорів:

• ЗУ «Про туризм»;

• Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» від 11 листопада 2015 року за № 991.

Додаткові послуги, які ми можемо надати:

1. Допомога в реєстрації юридичної особи.

2. Допомога в приведення статуту у відповідність до вимог, необхідних для здійснення туроператорської діяльності.

3. Допомога в оформленні банківської гарантії та страхового договору.

Ліцензія туроператора