Процедура створення і реєстрації підприємства

Загальний порядок створення і реєстрації підприємства чи інших юридичних осіб

Ухвалення рішення
Першою стадією створення юридичної особи є ухвалення рішення про установу. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:
1) Найменування юридичної особи;
2) Місцезнаходження;
3) Розмір статутного фонду (капіталу), і як він буде розподілений між засновниками;
4) Хто буде керівником юридичної особи.
Найчастіше рішення про створення оформляється протоколом загальних зборів учасників ЮО або Рішенням засновника (ів).

Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи треба звернутися до державного реєстратора по місцезнаходженню майбутньої юридичної особи.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстраторові (направити рекомендованим листом з описом вкладення) наступні документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • екземпляр оригіналу (ксерокопію, нотаріально завірену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два екземпляри засновницьких документів, індивідуальний статут, або вказати в реєстраційній карті, підприємство діє на підставі модельного статуту (з 28.08.2011р.), при цьому підписи фізичних осіб на засновницьких документах не обов’язково завіряти нотаріально);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дозволяє встановити фізичних осіб – власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб.
 • У випадках, передбачених законом, окрім документів, передбачених частиною першої цієї статті, додатково подається (спрямовується) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на погоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.
 • У разі державної реєстрації фермерського господарства окрім документів, передбачених частиною першої цієї статті, додатково подається копія Державного акту на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акту на право постійного користування землею засновником або нотаріально засвідчена копія договору про право користування землею засновником, у тому числі на умовах оренди.
 • У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, окрім документів, передбачених частиною першої цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні його місцезнаходження, зокрема витягання з торгового, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам законодавства.

З дня вступу документів реєстратор має 3 дні для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи. Дата внесення в Єдиний державний реєстр запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.
Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (спрямовується рекомендованим листом) засновникові або уповноваженому їм особі один екземпляр оригіналу засновницьких документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи і виписка з Єдиного державного реєстру.
Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств – з 28.08.2011р.

Наступною стадією є так звані після реєстраційні процедури
До них відносяться:

 • Реєстрація в органах статистики, отримання довідки з ЄДРПОУ
 • Реєстрація в Державній податковій службі
 • Реєстрація платником єдиного соціального внеску
 • Виготовлення печатки

При проведенні реєстрації юридичної особи державний реєстратор в день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України зведення з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Звертаємо Вашу увагу на те, що паперові документи про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих органах треба отримувати безпосередньо в цих органах, або в “єдиному реєстраційному вікні” (якщо працює при місцевому органі державної реєстрації). Хоча в законодавстві і передбачений обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на практиці це рідко працює. Також будьте готові і до того, що в різних регіонах державні органи при узяті на облік юридичних осіб можуть вимагати додаткові документи окрім тих, які передбачені в законодавстві.
Отримання довідки з ЄДРПОУ
Для отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) треба звернутися в орган статистики за місцем реєстрації юридичної особи, і надати наступні документи:

 • Запит
 • Виписка з єдиного державного реєстру і його ксерокопія (для уточнення даних про юридичну особу).
 • Документ про оплату з відміткою банку
 • Документ, що підтверджує повноваження особи (доручення і так далі)

Довідки з ЄДРПОУ видається тільки після вступу в органи статистики даних від Державного реєстратора.

Реєстрація в Державній податковій службі (ДПС)
Місцю обліку платників податків являється відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцем знаходження юридичної особи.
Основою для узяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби являється вступ в цей орган відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.
Постановка на облік платника податків робиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, або заяви від платника податків. Після постановки платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про узяття на облік платника податків по ф. № 4-ОПП. Така довідка спрямовується платникові податків на наступний робочий день з дня узяття на облік. З відома платника податків не пізніше наступного робочого дня після узяття його на облік така довідка може бути видана платникові податків або уповноваженому обличчю платника податків в органі державної податкової служби.
Для постановки на облік платник податків – юридична особа, (у разі бажання або, якщо законом передбачені відповідні особливості її реєстрації) подає в орган державної податкової служби : заява по ф. № 1-ОПП; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію документу, що підтверджує привласнення коду ЄДРПОУ. Одночасно з поданням заяви і копій документів, визначених цим розділом, пред’являються оригінали відповідних документів.
З моменту постановки на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обраний інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;
Реєстрація платником єдиного соціального внеску.
Працедавці і підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, використовуючі працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться Пенсійним Фондом.
Постановка на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах в містах за місцем знаходження юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання вказаних відомостей органами Пенсійного фонду.
В день отримання вказаних відомостей органи Пенсійного фонду направляють відомості про юридичних осіб у відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України.
Згідно отриманої від органу Пенсійного фонду інформації робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику виробництва юридичної особи і не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до класу професійного ризику виробництва.
Від класу професійного ризику виробництва залежить розмір єдиного внеску, виплачуватиметься юридичною особою. Повідомлення про постановку на облік юридичної особи як платника єдиного внеску безоплатно спрямовується платникові поштою з повідомленням про вручення на наступний робочий день з дня узяття на облік в органі Пенсійного фонду.
У разі незгоди зі встановленим розміром єдиного внеску платник впродовж десяти робочих днів з дня вступу повідомлення про постановку на облік має право звернутися в орган Пенсійного фонду з письмовою заявою про зміну розміру єдиного внеску.
Виготовлення печатки
Чинним законодавством не передбачено дозволи органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити досить звернутися керівникові (чи довіреній особі) в штемпельно-граверній майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки вимагає тільки оригінал виписки з Єдиного державного реєстру і оригінал паспорта керівника (чи його копію, якщо звертається довірена особа). В деяких випадках для підприємства також можуть бути потрібні:
– Документальне підтвердження адреси реєстрації (юридична адреса),
– Отримання іноземним засновником фізичною особою ідентифікаційного номера,
– Реєстрація платником єдиного податку,
– Реєстрація платником ПДВ,
– Отримання торгового патенту,
– Акредитація на митниці як суб’єкта ЗЕД,
– Отримання дозволу на працевлаштування іноземця,
– Інші додаткові реєстраційні дії і юридичні процедури.